Tato stránka používá pro svoji správnou funkci cookies. Souhlasíte s jejich použitím?

 Provozovna: Bayerova 15, Brno

 Kontakt: 736 785 979

Kontakty

Obchodní podmínky

Přečtěte si prosím důkladně následující obchodní podmínky.
Zakoupením nebo použitím zboží nebo služeb dáváte najevo souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Tyto obchodní podmínky se vztahují a jsou platné pro objednávky zboží a služeb mezi kupujícím a prodávajícím  Milanem Novákem, sídlem Dědická 19, Brno, PSČ 627 00, IČ : 74632060, DIČ: 7209014065, provozovnou Bayerova 15, Brno, PSČ 602 00, registrovaný u Živnostenského úřadu města Brna ID RZP 2903695. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřené v souladu s právním řádem České republiky.

Objednávky

Objednávka musí obsahovat základní náležitosti kupujícího:

Jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího, IČ, případně iDIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost, uvedení  čísla telefonu, e-mailové adresy kupujícího a případně doručovací adresu, pokud není shodná s fakturační.


Dále musí být jasně uvedeno, co je obsahem objednávky (označení výrobku, služby, produktu - model, typ, výrobce) a specifikováno jeho množství (počet kusů, sad, kitů). Dále musí být uveden způsob úhrady dané objednávky. Jednotlivé objednávky se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího, prostřednictvím uvedené e mailové adresy, nebo telefonicky na některém z uvedených telefonních čísel a na vyžádání zaslání potvrzení objednávky na danou emailovou  adresu prodávajícího.

Způsob dodání

Rozvozem na náklady prodávajícího, nebo za dohodnutou výši dopravného podle interního ceníku dané služby. Dále je možné objednané zboží zaslat dohodnutou přepravní službou, výše úhrady odpovídá aktuálnímu ceníku daného přepravce. Nebo osobním vyzvednutím, či poskytnutím na uvedené provozovně, po vzájemné dohodě.

Doba dodání

Délka doby dodání se obvykle pohybuje od 2 do 14 dnů, závislosti na aktuální dostupnosti objednaného zboží či služby. V případě nedostupnosti zboží či služby, prodávající upozorní na tuto skutečnost kupujícího a domluví se na změně objednávky či její zrušení.

Práva z vadného plnění a reklamace

Délka doby po kterou prodávající odpovídá za dodané zboží kupujícímu je obvykle 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak v souladu s platným právním řádem a životností zboží. Délka odpovědnosti se vztahuje pouze na výrobní vady, nezpůsobené poškozením, chybným používáním v rozporu s návodem určené výrobcem, nebo dodavatelem.

Délka doby po kterou prodávající odpovídá za dodané služby a servis je obvykle 3 až 6 měsíců, nebo je dále ovlivněna dobou životností příslušných dílů a spotřebního materiálu stanovených výrobci.

Kupující je povinen zboží neprodleně prohlédnout, zkontrolovat stav a množství zboží. Dále je pro splnění podmínek uplatnění reklamace doložit fakturu o uhrazení zboží či služeb, nebo doklad o zaplacení a záruční list pokud byl součástí plnění dané objednávky. Především možnost uplatnění reklamace má pouze kupující, který je spotřebitelem a neposkytuje zboží či službu, která byla součástí objednávky třetí straně. U dodaného zboží lze do 14.dnů od dodání odstoupit od smlouvy, pokud nebylo rozbalené originální balení a které nebylo nenávratně smíseno s ostatním zbožím a nebylo použito.

Délka doby řešení reklamace, je dobou nezbytně nutnou pro její vyřešení, obvykle není delší než 30dnů.

Způsob úhrady

Bankovním převodem na základě vystaveného platného dokladu na uvedený bankovní účet. Datum splatnosti je uveden na vystaveném dokladu.

Bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury.

Hotově při převzetí objednávky či služby, na základě vystaveného platného dokladu.